Aparat Bi-helix

Wykonany z drutu 0,9 mm, składa się z dwóch zamkniętych pętelek leżących symetrycznie w przedniej części podniebienia. Pętelki, poprzez ramiona przywiązane są do rurek podniebiennych na pierwszych zębach trzonowych górnych, przechodzą w ramiona boczne przylegające do podniebiennej powierzchni zębów bocznych. Bi-helix stosowany jest w celu poszerzenia łuku zębowego górnego.