Aparaty retencyjne

Aparaty retencyjne umożliwiają utrwalenie i utrzymanie efektów osiągniętych podczas aktywnego leczenia za pomocą aparatu stałego. Czas trwania okresu retencji zależy od rodzaju i nasilenia wady zgryzu. Zgodnie z ogólnymi zasadami powinien wynosić 1 -2 lat. Retainerami mogą być aparaty stałe i wyjmowane. Do retainerów stałych stosuje się spiralnie skręcony, giętki drut, doginany indywidualnie do powierzchni językowych lub podniebiennych zębów i klejony za pomocą materiału kompozytowego. Do aparatów retencyjnych wyjmowanych możemy zaliczyć płytki retencyjne Schwarza, pozycjonery i najbardziej popularne szyny termoformowalne Essix. Wybór aparatu retencyjnego i czas jego noszenia zależy od wcześniejszej wady zgryzu.