Zespół

  • Sylwia Motyl

     

    Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ. Tytuł specjalisty ortodonty uzyskała w roku 2008 roku po odbyciu stażu specjalizacyjnego w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. W 2011 roku obroniła pracę doktorską „Parametry biochemiczne w płynie szczeliny dziąsłowej przed i po zabiegu przyłożenia sił mechanicznych”. Celem pracy doktorskiej była ocena zmian parametrów prozapalnych, wybranych interleukin (IL-1β, IL-6) i antagonisty (IL-1RA) w płynie szczeliny dziąsłowej zachodzących podczas leczenia ortodontycznego u dzieci. Odbyła liczne staże, praktyki krajowej i zagraniczne poszerzając swoją wiedzę z zakresu ortodoncji. Współautorka specjalistycznych publikacji medycznych w czasopismach naukowych.

    Sylwia Motyl

    Dr n. medycznych, specjalista ortodonta